Polaroid
djerie 02:37 WIB

djerie.hexat.com
Moldy radja™

Dilarang keras mengcopy isi halaman ini, tanpa seizin Admin. "udah cape2 upload..di jiplak se-enaknya.. Jadi alangkah baiknya izin terlebih dahulu". Kenapa harus izin dulu?? Karena saya juga sama izin dulu sama sumbernya.

© Hak cipta dilindungi undang-undang.
Like ya sob..!!
ON: 1 | Hari ini: 1 | Total: 2295
Counter™
© 2008-2012 djerie™
Subang Indonesia
Powered by XtGem